Riječnik

Riječnik pojmova korišenih u aikidu

Ukoliko je dostupan, uz svaki pojam nalazi se japanski zapis pojma (kanji). Svaki simbol, ujedno je i link na stranicu sa objašnjenjem značenja što često može dodatno pojasniti pojam.

Aikido riječnik